Cơ Sở 4Teen hiện có tại Hải Phòng

📍 14-16 Mê Linh / ĐT: 0896659766 / Quản Lý CN : 0367499789

📍 14 Phạm Minh Đức / ĐT : 0936506055 / Quản Lý CN : 0915724615

📍 20A Lương Khánh Thiện / ĐT : 0356861589 / Quản Lý CN : 0356511928

Mua Hàng Online : 0936823482 ( 8h - 18h hàng ngày)

Phản ánh dịch vụ : 0904241474.