Liên hệ

Mê Linh

14-16 Mê Linh - Phường An Biên - Quận Lê Chân - Hải Phòng

0936823482
Phạm Minh Đức

14 Phạm Minh Đức - Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

0936506055
10 Phố Mới - Thủy Nguyên

10 Phố Mới - Thủy Nguyên - Xã Thuỷ Sơn - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

0782188037