Liên hệ

Mê Linh

14-16 Mê Linh - Phường An Biên - Quận Lê Chân - Hải Phòng

0936823482 - 0904241474
Phạm Minh Đức

14 Phạm Minh Đức - Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

0936506055
Lương Khánh Thiện

20A lương khánh thiện - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

015625